شاخص کشویی مدرج آلومینیومی 5 متری با تراز و کاور حمل